Fysiotherapie

Ergo-Spirometrie: Spirometrie

Inert Gas Rebreathing Methode De IGR-methode is gebaseerd op het beginsel dat de bloedstroom door de longen (pulmonale bloedstroom) evenredig is met de snelheid waarmee een gas dat in het bloed oplosbaar is en door de ademhaling door de alveoli wordt opgenomen, wordt weggespoeld.

Interesse?

Pulmonale shunt

Indien de patiënt een intrapulmonale shunt heeft, wordt de procentuele shuntstroom berekend volgens het principe van Fick voor zuurstof, uitgedrukt in %, en wordt de pulmonale bloedstroom gecorrigeerd naar het hart-tijdvolume (CVV).

HZV meting in Innocor®

De HZV-meting in Innocor is de verdere ontwikkeling van een voor ruimteonderzoek ontwikkelde gasanalysator voor de meting van het pulmonale gasuitwisselingsmedium van een massaspectrometer (Amis 2000). Innocor gebruikt voor de gasanalyse een foto-akoestische spectroscopie (PAS), die speciaal voor dit doel is ontwikkeld en gepatenteerd, bijzonder nauwkeurig meet en stabiel is over een lange periode. Dit maakt de IGR methode met Innocor zeer eenvoudig en absoluut gebruiksvriendelijk in te zetten in de dagelijkse routine, voor non-invasieve meting van de HZV in rust en onder stress.

 

Metingsprocedure

De patiënt ademt eerst kamerlucht in. De ergo-spirometrische parameters worden “adem voor adem” gemeten, weergegeven en opgeslagen. Voor de HZV-meting schakelt een rebreathingklep automatisch over van kamerluchtademhaling naar beademing met een beademingszak. De zak bevat een gasmengsel bestaande uit 90% kamerlucht verrijkt met 9,4% zuurstof en de inerte gassen SF6 (0,1%, niet oplosbaar in bloed) en distikstofoxide (0,5%, oplosbaar in bloed). De twee inerte gassen worden continu gemeten met behulp van foto-akoestische spectroscopie (PAS). Het CO2-niveau van de patiënt blijft op een constant laag niveau tijdens de rebreathing uit de zak, dankzij de zuurstoftoevoer. Na 4 tot 5 ademteugen uit de zak schakelt de rebreathing-klep terug naar kamerluchtademhaling en gaat de meting van de ergo-spirometrische parameters “adem per ademteug” verder. De tijdstippen voor de HZV-meting kunnen naar wens in het belastingsprotocol worden geïntegreerd of handmatig worden geactiveerd (b.v. voor piekmetingen).

Vul hier jouw emailadres in