skip to Main Content

V12 Pro Pump

Lymfedrainage wordt bijzonder eenvoudig in gebruik

V12-pro-pump

Krachtige compressor

Aan het begin van de therapie (lymfedrainage) worden de 12 kamers van het systeem geleidelijk met lucht opgeblazen volgens de ingestelde vultijd, waardoor druk op het spierweefsel geleidelijk kan worden uitgeoefend.

Een krachtige compressor
met een intelligent besturingssysteem zorgt voor een effectieve en tegelijkertijd zachte verwijdering van de vloeistof.
De druk en de duur van de therapie kunnen precies worden aangepast aan de patiënt en zijn of haar behoeften.

INDICATIES

 • Lymfoedeem
 • Lipoedeem
 • Veneuze oedemen
 • Oedeem mengvormen
 • Beenzweer
 • Posttrombotisch syndroom
 • Posttraumatische oedemen
 • Trombo-embolieprofylaxe
 • Diabetische voetafwijking (in het kader van een complex behandelconcept)
 • Perifere arteriële occlusieve ziekte (in het kader van een complex behandelingsconcept)

CONTRA-INDICATIES

 • Gedecompenseerde hartinsufficiëntie
 • Erysipelas acuut weke delen trauma van de ledematen
 • Occlusieprocessen in het lymfesysteem
 • Uitgebreide trombose, trombose of vermoedelijke trombose
 • Longoedeem
 • Neuropathie

Digitale druk- en tijdregeling met alarmfunctie

Het grote multi-informatiedisplay stelt de gebruiker in staat om de druk en de duur van de therapie te bepalen en de druk te verhogen of te verlagen, zelfs tijdens de therapie.

Bijzonder eenvoudig in gebruik

De onmiskenbare aansluitingen van alle hulpstukken maken de toepassing bijzonder eenvoudig en veilig: de behandeling kan in een paar eenvoudige stappen worden voorbereid.

V12-pro-pump

Functionaliteit

Het gebruik van de juiste behandelingsmanchetten is cruciaal voor het succes van de compressietherapie.

De juiste manchet

 • moet worden aangepast aan de been- of armomvang
 • moet voldoende lang zijn
 • bij lymfoedeem en lipoedeem (die het hele been omvatten of boven de bekkenkam reiken) moet de manchet het bekkengebied omsluiten. Bij deze patiënten is een compressiebroek voordelig.

De extra stimulatie in de lies, de buik en het bekkengebied zal de decongestie verbeteren.

Opties:

Lymfedrainage V12 Pro Pump Arm-/schoudermanchet

Arm-/schoudermanchet
12 kamers

Lymfedrainage V12 Pro Pump Beenmanchet

Beenmanchet
12 kamers

Lymfedrainage V12 Pro Pump Compressiebroek

Compressiebroek

Lymfedrainage V12 Pro Pump Compressiejacket

Compressiejacket

Aanbevolen apparaatinstellingen voor therapie met intermitterende compressie

De hier genoemde parameters zijn aanbevelingen van de fabrikant.

Het gebruik van de juiste behandelingsmanchetten is cruciaal voor het succes van de compressietherapie.

Patiënten met een veneuze ziekte, bijvoorbeeld chronische veneuze insufficiëntie:

 • Begin met een lage druk (20-30 mmHg) en verhoog langzaam, afhankelijk van uw welzijn, tot ca. 40-50 mmHg
 • De therapietijd moet met ca. 15 min. worden gestart en afhankelijk van de tolerantie worden verhoogd (tot ca. 20-30 min.)
 • De frequentie van de therapie zou idealiter 3 keer/dag moeten zijn

Patiënten met lymfoedeem, lipoedeem, gemengde vormen van oedeem, posttrombotisch syndroom en beenzweren:

 • Begin met een lage druk (20-30 mmHg) en verhoog langzaam, afhankelijk van uw welzijn, tot ca. 40-50 mmHg
 • Start de therapietijd met ca. 15 min. en verhoog deze afhankelijk van uw tolerantie tot ca. 30-45 min
 • De frequentie van de therapie zou idealiter 3 keer/dag moeten zijn

De basisregel is:

Als er tijdens de behandeling pijn optreedt, moet de therapie onmiddellijk worden stopgezet en moet een arts worden geraadpleegd.

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukbereik15 tot 80 mmHg
Duur van de behandeling15 tot 60 min.
Ventilatie10 tot 120 sec.
(De beluchtings- en ontluchtingstijden gelden elk voor één cyclus)
Back To Top